اخرین محصولات ثبت شده

Robust analysis for downside risk in portfolio management for a volatile stock market تجزیه و تحلیل

Robust analysis for downside risk in portfolio management for a volatile stock market تجزیه و تحلیل قوی برای ریسک نامطلوب (نزولی) در مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام با نوسان قیمت

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Discovering business intelligence from online product reviews: A rule-induction framework

Discovering business intelligence from online product reviews: A rule-induction framework کشف هوش کسب و کار از بررسی های آنلاین محصولات چارچوب قاعده استقرایی (قیاسی)

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

The impact of financial management practices and financial attitudes on the relationship between mat

The impact of financial management practices and financial attitudes on the relationship between materialism and compulsive buyingترجمه

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

The relationship between human resource management practices and organizational commitment: A field

The relationship between human resource management practices and organizational commitment: A field study : ارتباط بین عملکردهای مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی: یک مطالعه میدانی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزیابی برخی از استراتژی های سرمایه گذاری عامه پسند تحت نرخ بهره تصادفی An evaluation of some popul

ارزیابی برخی از استراتژی های سرمایه گذاری عامه پسند تحت نرخ بهره تصادفی An evaluation of some popular investment strategies under stochastic interest rates

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Association between Telomere Length and Type 2 Diabetes Mellitus: A Meta-Analysis

ترجمه Association between Telomere Length and Type 2 Diabetes Mellitus: A Meta-Analysis

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه Determination of hydraulic conductivity of fractured rock masses: A case study for a rock cave

ترجمه Determination of hydraulic conductivity of fractured rock masses: A case study for a rock cave تعیین رسانایی آبی توده های صخره شکسته شده: مطالعه موردی برای پروژه غار (حفره) صخره ای در سنگاپور

قیمت : 17,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تورم غدد زیر بغل

در مقاله به بررسی بیماری هایی که ممکن است باعث تورم غدد زیر بغل شوند پرداخته ایم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انواع بیماری غدد درون ریز

در این مقاله سعی شده تمامی بیماری های غدد درون ریز بدن توضیح داده شود

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

6 علامت که نباید به سادگی از کنار آن رد شد

نشانه های خطرناک در بدن که نباید به سادگی از کنار آن گذشت

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل