اخرین محصولات ثبت شده

شماتیک و سرویس منوال Samsung M51 M515F

شماتیک و سرویس منوال Samsung M51 M515F ؛ برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خوانی دارند

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Samsung SM-T677

شماتیک و سرویس منوال Samsung SM-T677 ؛ برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خوانی دارند ت

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Samsung On5 SM-G550T

شماتیک و سرویس منوال Samsung On5 SM-G550T ؛ برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خوانی د

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال OPPO A59M

شماتیک و سرویس منوال OPPO A59M ؛ برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خوانی دارند تا شمات

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Asus Zenpad S 8.0 Z580C

شماتیک و سرویس منوال Asus Zenpad S 8.0 Z580C ؛ برای تعمیرات موبایل تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و سولوشن تعمیراتی استفاده می نمایند که سولوشن تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نقشه خوان

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی هویت و بلوغ شغلی

تحقیق درمورد بررسی هویت و بلوغ شغلی:در دنياي مدرن امروز مردم در سراسر جهان نياز دارند كه درمورد شغل انتخابي خود به تفكر بپردازند و شغلي كه متناسب با شرايط زندگي شان است را انتخاب كنند و در آن مشغول به فعاليت شوند. اين تصميم گيري براي برخي افراد ساده و براي برخي ديگر مشكل است. براساس نظريه هاي مشاوره

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق امکان مطالبه خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی

تحقیق درمورد امکان مطالبه خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی:خانواده به عنوان با اهمیت ترین نهاد اجتماعی از دیرباز خصوصا در قرون اخیر موقعیت و مقام ممتازی را در بین همه ی نهادهای حقوقی به دست آورده است. اهمیت حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خود خانواده است. خانواده هسته ی مرکزی اجتماع

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل نقطه ای روستاهای شهرستان شیروان و چرداول واقع در استان ایلام

شیپ فایل نقطه ای روستاهای شهرستان شیروان و چرداول واقع در استان ایلام همراه با شیپ فایل محدوده شهرستان- این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نام روستاها موجود است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل نقطه ای روستاهای شهرستان مهران واقع در استان ایلام

شیپ فایل نقطه ای روستاهای شهرستان مهران واقع در استان ایلام همراه با شیپ فایل محدوده شهرستان- این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نام روستاها موجود است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل نقطه ای روستاهای شهرستان ملکشاهی واقع در استان ایلام

شیپ فایل نقطه ای روستاهای شهرستان ملکشاهی واقع در استان ایلام همراه با شیپ فایل محدوده شهرستان- این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نام روستاها موجود است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل نقطه ای روستاهای شهرستان ایوان واقع در استان ایلام

شیپ فایل نقطه ای روستاهای شهرستان ایوان واقع در استان ایلام همراه با شیپ فایل محدوده شهرستان- این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نام روستاها موجود است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل نقطه ای روستاهای شهرستان ایلام واقع در استان ایلام

شیپ فایل نقطه ای روستاهای شهرستان ایلام واقع در استان ایلام همراه با شیپ فایل محدوده شهرستان- این شیپ فایل ها در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد و در جدول توصیفی آن، نام روستاها موجود است.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل