پاورپوینت قانون قابت

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
قسمتی از متن:
تنظيم (مقررات تنظيمي) مبين شرايطي است كه طي آن دولت كنترل‌هايي را بر فعاليت اشخاص و بنگاهها  وضع مي‌نمايد. در حقيقت، اين «انحراف از شرايط رقابتي» است كه اعمال تنظيمات را القا مي‌كند. قانون رقابت مهمترين ابزار جهت ممنوعيت اعمال ضد رقابتي و تقويت رقابت‌ بازارها به حساب مي‌آيد، بطوري که در حال حاضر بيش از صد کشور جهان قانون رقابت دارند. قانون رقابت و سياست رقابتي در جهت تنظيم رفتارهاي ضد رقابتي توسط بنگاه ها تدوين و اجرا مي گردند،‌حال آنكه تنظيم زدايي در جهت حداقل ساختن آن دسته از عملكردهاي دولتي است كه در بازار موجد اختلال مي شود. علاوه بر اين موارد «تنظيم » نيز وجود دارد كه در جهت كنترل فتارهاي بنگاه ها در بخش هايي است كه شكست هاي بازاري مشاهده مي شود و رقابت به تنهايي قادر به حل مشكل نيست. تنظيمات به چهار صورت اقتصادي،‌ اجتماعي،‌بهداشتي و زيست محيطي مي باشند.فهرست مطالب:
مفهوم تنظيم
ضرورت تنظيم
ديدگاه‌هاي اقتصاد كلان
ديدگاه مكاتب موافق  مداخله
ديدگاه مكاتب مخالف مداخله
ساير نظام‌ها
عملكرد بازار به همراه تنظيمات دولتي
سوسياليسم(رويكرد دولت)
سرمايه داري(رويكرد بازار)
سياست رقابتي
ديدگاه‌هاي اقتصاد خرد
تئوري‌هاي شكست بازار
تئوري هاي نابازار
تئوري‌هاي شكست نابازار
ابزارهاي تنظيم
مالكيت عمومي
قانون رقابت
تفاوت ميان قانون رقابت، تنظيم و تنظيم زدايي
قانون رقابت و سياست رقابتي
 تنظيم قيمت و كنترل
نهاد تنظيمي
مقام رقابتي
وزارتخانه‌ها و آژانسهاي وزارتخانه‌اي
آژانسهاي مستقل تنظيم‌كننده
آژانس‌هاي مستقل مشاوره‌اي
قوانين رقابت كشورهاي منتخب براساس موضوعات زير مورد بررسي قرار گرفت
اهداف قوانين رقابت در كشورهاي منتخب
تعاريف
دايره شمول
ممنوعيتها ومحدوديتها در قوانين كشورهاي منتخب
معافيتها و استثناها
تشكيلات و ساختار سازمان ناظر بر رقابت دركشورهاي منتخب
وظايف و اختيارات سازمان رقابت
رابطه ميان مقامات رقابتي و تنظيمي (شواهد تجربي)
تركيب نهاد رقابت در كشورهاي منتخب
ضمانت اجراي قانون  
O.E.C.D
سازمان ملل
اهداف، مجموعه اصول و قواعد چند جانبه مصوب سازمان ملل در زمينه رقابت عبارتند:
سازمان جهاني تجارت
آنكتاد
قانون رقابت در كشورهاي عضو سازمان ملل (سال تصويب)
رقابت
موانع تنظيمي مقابل
تعامل ميان قانون رقابت، سياست‌هاي رقابتي و تنظيم
تنظيم مي‌تواند با قانون رقابت و سياست‌هاي رقابتي تضاد داشته باشد.
تنظيمات مي‌توانند جايگزين قانون رقابت و سياستهاي رقابتي گردند.
مقررات تنظيمي مي‌تواند از روش‌هاي مورد استفاده نهادهاي رقابتي بهره بگيرد.
تعيين فرانشيز عمومي رقابتي (competitive public franchising)
دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد

تعداد مشاهده: 619 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.ppt

فرمت فایل اصلی: PPTX

تعداد صفحات: 59

حجم فایل:1,472 کیلوبایت

 قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش