طرح تکثیر و پرورش آبزیان

دسته بندي : کارآفرینی » شیلات
مقدمه:
تكثير و پرورش آبزيان به منظور توليد و تأمين بخشي از پروتئين مورد نياز كشور، مطلوب تربيت نيروي انساني ماهر در زمينه دانش و فن آوري اين علم به عنوان پايه و اساس زمينه هاي توليد مورد توجه قرار گرفته است. در آ‎بهاي داخلي كشور علاوه بر منابع آبي طبيعي و نيمه طبيعي جهت پرورش آبزيان امكانات وسيعي در زمينه تكثير و پرورش ماهيان سردابي وجود دارد كه در حال حاضر تنها از معدودي از اين امكانات استفاده مي گردد كه يكي از علل اصلي آن نداشتن اطلاعات فني و تجربيات لازم در زمينه تكثير و پرورش اين گونه ماهيان مي باشد.
اغلب پرورش دهندگان هم كه به اين امر اشتغال دارند به علت نداشتن اطلاعات كافي علمي و فني بعضاً دچار ضرر و زيان شيلات ايران كه علاوه بر ماهيدار كردن منابع آبي كشور و حفظ ذخاير آبزيان كار خدمات رساني به دست اندركاران خصوصي پرورش ماهي را نيز به عهده دارند دارند جهت آموزش و ارتقاء دانش فني پرورش دهندگان در زمينه هاي نيازمانديهاي محيطي آ‎زاد ماهيان، انتخاب زمين و طراحي كارگاه، پرورش ماهيان مولد، تكثير و توليد لارو بچه ماهي بازاري، تغذيه صحيح و اصولي ماهي، نيازهاي غذايي آزاد ماهيان، حمل و نقل و جابه جايي تخم و بچه ماهي و ماهي بازاري، بهداشت و كنترل بيماريها و كاربرد فن آوري جديد در زمينه هاي مختلف اقدام به تشكيل دوره هاي آموزشي كوتاه مدت نموده است.
زندگي و حيات بدون وجود انرژي غير ممكن و غير قابل تصور است.
با توجه به روند روزافزون افزايش جمعيت و لزوم كسب انرژي و ادامه زيست، آبزيان و فرآورده هاي آن جايگاه ويژه اي را در ميان ساير منابع مواد غذايي و انرژي زا كسب نموده است.
ماهيان متعلق به گروه حيوانات خونسرد يا پويي كيلوترم  (Poikilo therm) بوده و حرارت بدنشن با شرايط زيست محيطي سازگاري و تطبيق يافته است و به دليل دارا بودن خصوصيات ويژه زيست شناختي مزاياي بيشتري بر ساير منابع توليد پروتئين و رشته هاي دامپروري دارند.
امروزه با پيشرفت فن آوري و روش هاي مدرن صيادي تحولات بي شماري در امر صيد محصولات آبزي حاصل گرديده و آمار جهاني نشانگر آن است كه پرورش و توليد آبزيان در آبهاي داخلي روند رشد قابل ملاحظه اي را در پيش گرفته است. پرورش ماهيان سردابي و آزاد ماهيان امروزه در اكثر كشورهاي اروپايي، آمريكا، خاور دور و برخي كشورهاي آسيايي متداول گشته و در حال توسعه است. مؤسسات پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان كه بهترين بازدهي و سازگاري توليد را در بين انواع آزاد ماهيان در سراسر جهان نشان داده است از نظر جغرافياي اقتصادي بيشتر در مكانهايي قرار گرفته است كه با آب كافي سطحي و قابل استفاده مشخص مي گردد.

فهرست مطالب:
مقدمه
تاريخچه تكثير و پرورش ماهي
اهداف و انگيزه هاي پرورش ماهي
نياز بازار و توجيه اقتصادي
محاسن اساسي پرورش ماهي از نظر زيست شناختي
اهميت اقتصادي پرورش و توليد ماهي
وضعيت پرورش ماهي در ايران
تكثير و پرورش ماهي به منظور حفظ ذخاير آنها در دريا 
تكثير و پرورش ماهي به منظورهاي تجارتي و توليد گوشت 
مراكز توليد لارو و  بچه ماهي 
مهمترين گونه هاي پرورشي ماهيان سردابي
انواع ماهي قزل آلا و زيست شناسي آن
نیار جامعه
برتري گوشت ماهي و ساير آبزيان
جدول 1 : مقايسه مقدار پروتئين و كالري حاصله از 100 گرم انواع گوشت و تخم مرغ
جدول 2: درصد آمينو اسيدهاي ضروري در غذاهاي پروتئيني مختلف
فوايد ماهي در سلامت انسان
نقش ماهي در سلامت قلب
محافظت در برابر حملات قلبي و سكته
ماهي و اهميت آن
شرايط لازم جهت اخذ مجوز
مراحل قانوني
مدت اعتبار پروانه موافقت اصولي
شرايط زمين مورد نياز جهت اجراي طرح تكثير و پرورش ماهي
مدت اعتبار پروانه تأسيس
وظايف و تعهدات دارندگان پروانه تأسيس
مدت اعتبار پروانه بهره برداري
تعهدات و وظايف دارنده پروانه بهره برداري
برآورد ميزان سرمايه و منابع تأمين آن
مراحل قانوني
شرايط لازم و مراحل قانوني براي اخذ وام
امكانات و تجهيزات و شرايط مكاني مناسب
اصول احداث مزارع پرورش ماهيان سردآبي
منابع تأمين آب
الف)چشمه
ب) قنات ها
چ) رودخانه ها و نهرها
د) چاهها 
1- چاههاي آرتزين
2- چاههاي غير آرتزين
آب مورد نياز مزارع پرورشي قزل آلاي رنگين كمان
نحوه آرايش استخرها
عمليات احداث مزرعه
چگونگي استفاده از مصالح
سيستم آبرساني
بافت خاك
شيب زمين
استفاده از ناهمواريهاي زمين در احداث مزرعه
محيطهاي مختلف پرورش ماهي قزل آلا
استخرهاي بتوني مستطيل شكل
استخرهاي بتوني مكعبي (مربع شكل)
روش تهيه بتون با عيارهاي مختلف و كاربرد آنها
زيرسازي
استخرهاي بيضي شكل
استخرهاي گرد بتوني
استخرهاي خاكي
حوضچه هاي پيش ساخته
حوضچه هاي فايبر گلاس
حوضچه هاي فلزي پيش ساخته
حوضچه هاي سيلويي
محيط هاي محصور
الف) قفسهاي پرورشي
ب) حصارهاي پرورشي (پن)
ح) زيرسازي در محوطه استخرها
د) پلاستر سيماني
اختصاصات ماهيان سردآبي
كانالهاي آبرساني
تأسيسات فيلتراسيون و رسوبگير
ارائه ابعاد اسخرهاي مختلف پرورشي (بر اساس استانداردها)
مراحل و فرآيند انجام كار
روشهاي مختلف پرروش ماهي
مراحل پرورش ماهي قزل‌ آلا
آماده سازي استخرها
استخرهاي پرورش ماهي قزل آلا
روشهاي انتقال لارو وربچه ماهي به استخرها
حمل ماهي در مخازن كوچك
حمل ماهي در مخازن بزرگ
ماهيدار كردن استخر
ماهي دار كردن استخر به وسيلة نوزادان تازه به تغذيه افتاده
ماهي دار كردن استخر بچه ماهي انگشت قد به وسيله بچه ماهي نورس
پرورش ماهي
پرورش نوزادان تازه به تغذيه افتاده
روشهاي تغذيه
غذاي مرطوب
مصرف غذاي خشك
تغذيه ماهي قزل آلا رنگين كمان
ليپيدها و اسيدهاي چرب
وظايف اصلي كربوهيدراتها در بدن ماهيان شامل
عناصر معدني
ويتامينها
روش نگهداري غذاي ماهي و عوامل فاسد كننده آن
مراحل پرورش قزل آلا
دليل زيست سنجي و زمان آن
عمليات شستشوي استخرها چرا و چگونه انجام مي شود
اهميت اكسيژن و هوادهي
بيماري و استرس
تعريف بيماري
شرايط محيطي با عوامل استرس زا
عوامل بيماري زا
خلاصه شرايط بيمه ماهيان سردابي
جدول محاسبه غرامت ماهيان سردآبي
طرح توجيهي احداث استخرهاي دو منظوره براي پرورش ماهي قزل آلا با استفاده از منابع آب كشاورزي
برگ متره برآورد استخر دو منظوره جهت ظرفيت 3 تن (تيپ 3)
برآورد هزينه تجهيزات جهت استخرهاي دومنظوره با ظرفيت توليد3 تن (تيپ3)
هزينه هاي جاري (تيپ 3)
طرح توسعه و نوآوري
روشهاي موفقيت در ايجاد فروشگاه ها در كنار مزرعه
عوامل مؤثر در رسيدگي جنسي ماهيان مولد
دما
جنس ماهي، سن ماهي
نور
عوامل مؤثر در پيش رس كردن مولدين
تشخيص ماهيان نر و ماده و رسيدگي جنسي آنها
عمليات تخم كشي و لقاح مصنوعي
انكوباسيون
انكوباتورهاي جعبه اي
انكوباتورهاي سيني شكل
انكوباتورهاي چكه اي
لارو و بچه ماهيان انگشت قد
تبليغات
مشكلات در پرورش ماهي قزل آلا
پرندگان ماهيخوار
پستانداران آبزي
خطر سرقت محصولات توليدي
ماهيان وحشي
آلودگي هاي صنعتي، كشاورزي
آلودگيهاي شهري
ورود هرز آبهاي سطحي ناشي از ذوب برفها
ورود سيلابها به داخل منبع آبي
تغييرات PH آب
درجه حرارات آب
محدوديتهاي حفاظت از محيط زيست
منابع و ماخذ
دسته بندی: کارآفرینی » شیلات

تعداد مشاهده: 11274 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 70

حجم فایل:76 کیلوبایت

 قیمت: 19,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
 • راهنمای استفاده:
  مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی
  مناسب جهت ارائه دانشجویی


 • محتوای فایل دانلودی:
  در قالب word 2003 و قابل ویرایش

 • گالری تصاویر :
  طرح تکثیر و پرورش آبزیان طرح تکثیر و پرورش آبزیان