فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 7

تحقیق سازمان تجارت جهاني

دانلود تحقیق سازمان تجارت جهاني:طي‌دهة‌ 80 بويژه‌در نيمة‌دوم، بسياري ‌از كشورهاي در حال توسعه به سوي طي خصوصي‌سازي، كاهــش دخالتهاي دولت در امور اقتصادي، مقررات زدايي، آزادسازي‌تجارت ،‌بين‌المللي ‌كــردن ‌رفتارهاي اقتصادي، تلاش جهت جلب سرمايه‌هاي خارجي و بطور كلي سعي در حاكم كردن عناصر اقتصاد بازار

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق سازمان مدیریتی

دانلود تحقیق سازمان مدیریتی:سازمانها سیستمهای پیچیده ای هستند که دارای زیر سیستمهای به هم وابسته و متعاملند.از آنجاییکه تغییرات در یک بخش از آنها باعث ایجاد تغییرات قابل پیش بینی وغیر قابل پیش بینی در سایر بخشهای آن می شود لذا تجزیه و تحلیل سیستم آنها می تواند عامل مهمی در پیشرفت و ارتقاء آنها بیانج

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ساختن تيم هاي مديريت باعملكرد بالا

دانلود تحقیق ساختن تيم هاي مديريت باعملكرد بالا:زماني كه مديران با يكديگر كار نمي كنند، محل كار به جاي اينكه محل بهره وري باشد جايگاه تضاد خواهد بود، زدوبندها افزايش خواهند يافت و فشار كار و تنش در محل كار افزايش خواهد يافت.رابعاً، مديران مورد بررسي در اين پژوهش نتيجه گرفته اند كه هرگاه سازمان كارمن

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ساختار مديريت و نظام آموزش و پرورش در مدرسة سعادت بوشهر

دانلود مقاله ساختار مديريت و نظام آموزش و پرورش در مدرسة سعادت بوشهر:آنچه كه از سوابق معارف پروري در بوشهر دوران قاجار برمي آيد، مكتب خانة احمديه، نخستين شكل تحوّل يافتة مدرسه اي است كه ضمن نگهداري از بچّه هاي بي بضاعت و پرورش آنها، قرآن كريم و ساير دروس مخصوص مكتب خانه را به آنان آموزش مي دادند. شي

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله زنان در عرصه مديريت

دانلود مقاله زنان در عرصه مديريت :در اين مقاله به اشتغال زنان به عنوان مدير در كشور پرداخته شده است. برخي اطلاعات آماري در اين زمينه ارائه مي‌شود و دو پرسش در خصوص اشتغال زنان در عرصه مديريت مطرح مي‌گردد و ب

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق زمينه هاي بنيادي مديريت تحول

دانلود تحقیق زمينه هاي بنيادي مديريت تحول:مقوله مديريت تحول هرچند كه بحثي نو و تازه در رشته مديريت است، با اينحال در دو دهه گذشته الگوها و روندهاي آن به شكل شتابنده اي با دگرگوني اساسي روبرو شده است. دهه 1980 ميلادي را به ويژه مي توان دوره نوآوري ها و سمت گيري هاي بي پيشينه براي مديريت تحول دانشت.اي

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق رویکرد تی . ئی ای.ام در ارزیابی عملکرد منابع انسانی

دانلود تحقیق رویکرد تی . ئی ای.ام در ارزیابی عملکرد منابع انسانی:فشارهای محیطی – اجتماعی – بریا پاسخگویی سازمانها نسبت به عملکردشان، بیشتر از گذشته شده لزوم اجرای مدیریت عملکرد مسئله رایج سازمانها شده است. بدین سبب از رویکردهای متعددی برای ارزیابی عماکرد فرد، و سازمان استفاده می کنند. مدیران سازمانه

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق رويارويي كشورهاي در حال توسعه با چالش ها تكنولوژي

دانلود تحقیق رويارويي كشورهاي در حال توسعه با چالش ها تكنولوژي:ICT تكنولوژي هاي جديد اطلاعاتي ارتباطي شامل تمامي فن آوري هايي است كه گونه هاي مختلف ارتباطات را ميان انسان ها با يكديگر ، انسان ها با سيستم هاي الكترونيكي و سيستم هاي الكترونيكي با هم ميسر مي سازد به نظر مي رسد كه نگاه جهانيان ب

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله پورتال‌هاي سازماني: رويكردي نوين در مديريت شبكه محور

دانلود مقاله پورتال‌هاي سازماني: رويكردي نوين در مديريت شبكه محور:در دهه پاياني قرن بيستم و در آستانه ورود به هزاره سوم، ظهور و گسترش فناوري اطلاعات كليه شئونات زندگي و تعاملات اجتماعي را دستخوش تحول نمود. تا حدي كه تمامي جوامع ناگزير از رويكرد به آن شدند (رحمتيان 1381). اينترنت شرايط تازه‎اي را پدي

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی