فایل های دسته بندی گوناگون - صفحه 3

Athlete leadership in sport teams: Current understanding and future directions مدیریت ورزشکار در تی

Athlete leadership in sport teams: Current understanding and future directions مدیریت ورزشکار در تیم های ورزشی: آگاهی کنونی و جهت گیری های آینده

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Transporters for uptake and allocation of organic nitrogen compounds in plants انتقال دهنده هایی ب

Transporters for uptake and allocation of organic nitrogen compounds in plants انتقال دهنده هایی برای جذب وتخصیص ترکیبات نیتروژن آلی در گیاهان

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی کارمند، تعهد به برند و تمایل به ماندن[با سازمان]

تاثیر مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی کارمند، تعهد به برند و تمایل به ماندن[با سازمان]The impact of internal brand management on employee job satisfaction, brand commitment and intention to stay

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر طرح های تشویقی حقوق صاحبان سهم بر پیش بینی درآمد تحلیل گران و توصیه های سهام برای شرکت های مذک

تاثیر طرح های تشویقی حقوق صاحبان سهم بر پیش بینی درآمد تحلیل گران و توصیه های سهام برای شرکت های مذکThe impact of equity incentive plans on analysts’ earnings forecasts and stock recommendations for Chinese listed firms: An empirical study

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی تجربیات پرستاری

گزارش تخصصی خبره به عالی تجربیات پرستاری:

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عدم کنترل عوامل ناخواسته و کاهش روایی در تحقیقات تجربی

عدم کنترل عوامل ناخواسته و کاهش روایی در تحقیقات تجربی

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیرگرایش های تفکر به معاملات آنلاین خرده فروشان هیبریدی

تاثیرگرایش های تفکر به معاملات آنلاین خرده فروشان هیبریدی

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

توسعه‌ی مالی و اقتصاد زیرزمینی

Financial development and the underground economy

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سازمان فنی و حرفه ایی4

سازمان فنی و حرفه ایی4

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی