فایل های دسته بندی گوناگون - صفحه 6

ترجمه فارسی Technology foresight for medical device development through hybrid simulation: The ProHT

ترجمه فارسی Technology foresight for medical device development through hybrid simulation: The ProHT

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه Anxiety, stress and depression in family caregivers of the mentally ill

ترجمه Anxiety, stress and depression in family caregivers of the mentally ill

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه Building Effective Small-Group Team Working Skill through Blended Learning at Malaysia Tertiar

ترجمه Building Effective Small-Group Team Working Skill through Blended Learning at Malaysia Tertiar

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه فارسی Palm biomass strategic resource managment e A competitive game analysis

ترجمه فارسی Palm biomass strategic resource managment e A competitive game analysis

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه The strategic fit betweeninnovationstrategiesandbusiness environmentindeliveringbusinessperfor

ترجمه+ لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی The strategic fit betweeninnovationstrategiesandbusiness environmentindeliveringbusinessperformance

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Qualitative management accounting research: Assessing deliverables and relevance

ترجمه Qualitative management accounting research: Assessing deliverables and relevance

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه Low temperature tolerance in plants: Changes at the protein level

ترجمه Low temperature tolerance in plants: Changes at the protein level

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه فارسی Role of vacuolar-type proton ATPase in signal transduction

ترجمه فارسی Role of vacuolar-type proton ATPase in signal transduction

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Regulation of respiration in plants: A role for alternative metabolic pathways

ترجمه فارسی Regulation of respiration in plants: A role for alternative metabolic pathways

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی