فایل های دسته بندی گوناگون - صفحه 7

Advances in plant chromosome genomics

ترجمه Advances in plant chromosome genomics

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه Feeding hungry plants: The role of purple acid phosphatases in phosphate nutrition

ترجمه فارسی+ لینک دانلود مقاله انگلیسی Feeding hungry plants: The role of purple acid phosphatases in phosphate nutrition

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله انگلیسی با ترجمه Arbuscular mycorrhizal fungal responses to abiotic stresses: A review Ingrid

مقاله با ترجمه فارسی Arbuscular mycorrhizal fungal responses to abiotic stresses: A review Ingrid Lenoir, Joël Fontaine, Anissa Lounès-Hadj Sahraoui

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Corporate governance and strategic human resource management: Four archetypes and proposals for a ne

مقاله مدیریت با ترجمه فارسی Corporate governance and strategic human resource management: Four archetypes and proposals for a new approach to corporate sustainability

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی آموزگار و دبیر ریاضی : بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان در درس ریاضی وارائه راهکار

گزارش تخصصی آموزگار و دبیر ریاضی : بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان در درس ریاضی وارائه راهکار جهت رفع آن

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موضوع گزارش تخصصی ریاضی : چگونگی آموختن اصول و مبانی درس ریاضی به دانش آموزان به کمک شیوه های نوی

موضوع گزارش تخصصی ریاضی : چگونگی آموختن اصول و مبانی درس ریاضی به دانش آموزان به کمک شیوه های نوین ارزشیابی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی معلم چندپایه : چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

گزارش تخصصی معلم چندپایه : چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی دبیر شیمی : چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات

گزارش تخصصی دبیر شیمی : چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان : لذت بخش کردن ساعت درس تاریخ برای دانش آموزان با روش های خلاقانه

گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان : لذت بخش کردن ساعت درس تاریخ برای دانش آموزان با روش های خلاقانه

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی