فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 7

بررسی شاخص های اقتصاد مقاومتی، تورم

بررسی شاخص های اقتصاد مقاومتی، تورم

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جمع بندی مباحث کنفرانس اقتصاد ایران

جمع بندی مباحث کنفرانس اقتصاد ایران

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فساد اداری

تحقیق فساد اداری

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردی:بانک پارسیان

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردی:بانک پارسیان

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزيابي تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي در ايران

بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزيابي تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي در ايران

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثر توسعهی مالی و اقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی (مطالعه‌‌ی موردی: کشورهای منتخب حوزه‌ی منا)

اثر توسعهی مالی و اقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی (مطالعه‌‌ی موردی: کشورهای منتخب حوزه‌ی منا)

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازارهای اوراق بهادار

بازارهای اوراق بهادار

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خط فقر و دلایل و اثار ان در ایران

فقر مانند نیازهای اساسی یک مفهوم پویاست. فقر پدیده پیچیده و چند بعدی است و ابعاد مختلف آن در کنش متقابل با همدیگر است. فقر یکی از بزرگترین پدیده های وحشت آفرین معاصر است و جلوه های تأثر انگیز فراوانی دارد. عوامل تأثیر گذار بر فقر در ایران در یک سیر تاریخی نیز وجود داشته اند. همچنان که ریسک و عدم قطع

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی توسعه مالی و توزیع درآمد در اقتصاد ایران

پایان نامه کامل و قابل استفاده برای رشته های مدیریت -حسابداری و اقتصاد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی